Medlemsmöte 8 april 2018

Alla medlemmar i F!Skåne kallas till medlemsmöte den 8 april för att fastställa slutgiltig lista av kandidater till regionfullmäktige i Skåne.

Fram till den 25 mars kan vem som helst nominera sig själv eller någon annan (personen måste vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen) men kravet är att personen är medlem i F!Skåne och fyller i följande formulär (https://goo.gl/forms/hLavtIR7CxxoWvvh1).

Det betyder också att personen som nomineras accepterar att presentationen som görs i formuläret blir offentlig på F!Skånes hemsida (https://fiskane.com/) efter den 25 mars. 

Detta för att andra i F!Skåne ska kunna ta del av den informationen för att bilda sig en uppfattning om vilka som har nominerat sig.

Sist men inte minst kan alla som nominerar sig begära in utdrag från belastningsregistret snarast, för att ta med och visa upp på mötet den 8 april. Det gör du på följande adress:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Datum: 8 april 2018
Tid: kl. 11:00
Plats: Lokaler Fi Lund (Kiliansgatan 12, Lund)

Välkomna!
F!Skånes styrelse

Antisemitism och islamofobi har ingen plats i samhället

F! Skåne tillsammans med olika lokalföreningar ser med stor oro på den eskalerande hotbilden mot minoriteter i Sverige. De senaste veckorna har vi bevittnat flera sammankomster där grovt antisemitiska slagord skanderats, vi har sett synagogor i Malmö och Göteborg attackeras med brandbomber och nu senast har moskéer i Säffle och på Södermalm utsatts för skadegörelse. Det är viktigt att vi alla resolut står upp emot hatet oavsett vem det drabbar och tydligt visar att rasism oavsett form inte har någon plats i vårt samhälle.

Rasism, och inte minst antisemitism, har en lång historia vilket har uttryckt sig genom tiderna på olika sätt. Judar har sedan länge målats upp som syndabockar för allehanda samhällsproblem. Genom historien har detta inneburit att miljontals människor fått sätta livet till på ett fasansfullt sätt. Många som bor här i Sverige idag är levande bevis på de horribla konsekvenser detta avskyvärda hat kan få. Trots att vi bedyrar ”aldrig igen” tas allt för ofta våldsamma rasistiska yttringar mot judar, muslimer och andra minoriteter inte på tillräckligt stort allvar. Hur länge ska vi tillåta det? Hur mycket ska Sveriges minoriteter behöva stå ut med innan majoritetssamhället börjar stå upp mot rasismen på allvar? Det är en fråga om anständighet.

De senaste våldshandlingarna och hoten mot judar och muslimer är tyvärr inte ett nytt fenomen. Det är en fråga om kollektivisering där en hel folkgrupp får stå till svars för politiska beslut eller händelser långt bortom deras egen kontroll. Judar och muslimer kan aldrig bära ett kollektivt ansvar. Den som skanderar att judar ska skjutas, attackerar en synagoga eller vandaliserar en moské ger uttryck för rasism, inte ”kritik”. Här måste vi vara glasklara, och våra fördömanden förutsättningslösa och oförblommerad. Vi får inte låta att rasism och diskriminering normaliseras.

Dagens Europa präglas i hög grad av en ökad nationalism och rasism. Rasistiska partier vinner segrar både i nationella val och i valet till Europaparlamentet, kommer in i politiska församlingar och blir del av det politiska etablissemanget. Minoritetsgrupper som romer, judar, muslimer och hbtq-personer möts av rasism och diskriminering som riskerar att normaliseras. Denna utveckling leder också till ett bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

F! Skåne tillsammans med olika lokalföreningar verksamma i Skåne tar kraftigt avstånd från och fördömer alla sorters hot och våldshandlingar mot judiska och muslimska församlingar i hela Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Vi vill gärna påminna alla krafter som arbetar mot rasism och för demokrati att inte låta den “lågan” slockna så att mörkret vinner terräng. En stark antirasistisk rörelse är den starkaste motkraften till rasistiska, nazistiska och fascistiska krafter som mobiliserar runt om i Europa. Vi behöver att fler tillvaratar sina demokratiska rättigheter och får möjlighet att utöva de. Det finns förutsättningar för ett bättre samhälle där minoriteters grundläggande rättigheter inte inskränks, men det är bara möjligt om vi arbetar tillsammans mot rasism och för att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra allas vardag.

Styrelsen i F! Skåne
Styrelsen i F! Lund
Styrelsen i F! Österlen
Styrelsen i F! Höör
Styrelsen i F! Svalöv
Styrelsen i F! Landskrona
Styrelsen i F! Malmö

DET SOM SKA GÖRAS SKA GÖRAS INOM MIN LIVSTID

”DET SOM SKA GÖRAS SKA GÖRAS INOM MIN LIVSTID”
I år är det 40 år sedan hon började sin politiska karriär som sedan 2005 har handlat om ett idogt missionerande för Feministiskt initiativ. Nästa sommar fyller hon 70 år men ber oss hålla igen med firandet till valdagen.
– Alla som vill ge mig en present får göra det genom att rösta på Fi, säger Gudrun Schyman i en intervju med Expressen.
I samma intervju pratar Schyman bland annat om sina turnéer genom landet, hur hon hanterar hot och hat, säkerhetspolitik, vem som blir Sveriges första kvinnliga stadsminister, relationer och höftoperationen som väntar.
– Visst, jag skulle kunna dra mig tillbaka och odla morötter för hela slanten. Men det tänker jag inte. Jag tycker att jag har så mycket att säga, så mycket kunskaper och erfarenhet, och det behövs som motvikt till all dumhet som pågår. Jag har svårt att stå ut. Jag har som idé att det som ska göras ska göras inom min livstid och det innebär att jag accelererar hela tiden, säger Gudrun Schyman.
Läs hela intervjun här:
http://www.expressen.se/nyheter/schyman-borjar-pa-ny-kula–infor-hart-valar/

Vi behöver dig!

22 april är det dags för Fi Skånes årsmöte och då kommer en ny styrelse samt revisorer att väljas. Tänk även på att det är ett intressant läge för att ingå i styrelser i och med att det är val 2018 – stora chanser att påverka politiken då alltså! Lediga poster är ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter och revisorer. Nu behöver vi din hjälp att hitta kandidater till nästa styrelse! Du kan nominera dig själv eller någon annan till styrelsen, men tänk på att den andra personen behöver vara medlem i Fi Skåne och tillfrågad innan du nominerar hen.

För att nominera använd länken nedan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv3rb3UnbhOlB4r8C1F3oCvNk8AkHjdwBlTzy3Crksrp5Chw/viewform

Sista datumet för att nominera är 19 mars!

VI FÅR ALDRIG TA KVINNORS RÄTTIGHETER – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – FÖR GIVNA

ratt

I omkring en tredjedel av världens länder är abort helt eller delvis förbjudet. Men abortförbud förhindrar inte aborter – det förhindrar bara säkra aborter. Osäkra aborter utförs ändå, till exempel med hjälp av klädhängare eller råttgift. I länder med mer restriktiv abortlagstiftning utförs något fler aborter – inte färre – och omkring 47 000 kvinnor dör årligen som en följd av osäkra aborter, enligt WHO.
Det är ingen mänsklig rättighet att få jobba som just barnmorska. Det är en mänsklig rättighet att få vård. Feministiskt initiativ står för varje kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp – klockan får inte vridas tillbaka för kvinnors rättigheter och vi måste markera mot varje inskränkning i aborträtten.
Det skriver Gudrun Schyman, partiledare F!, och Marielle Alvdal, hälso-och sjukvårdspolitisk talesperson F!, i ETC- tidningarna.
Läs hela inlägget här: http://www.etc.se/debatt/lat-inte-klockan-vridas-tillbaka-kvinnors-rattigheter

Sveriges vapenhandel är oetisk och ett hyckleri

Idag, den 10 januari, talar utrikesminister Margot Wallström i FN:s säkerhetsråd i New York. FN måste kunna bistå inte bara när våldet är ett faktum, utan också vid politiska konflikter med fredsförebyggande insatser där fokus läggs på de strukturella problem som finns i samhället.

Sveriges mandat som ny medlem i säkerhetsrådet sträcker sig över två år. Den första månaden är Sverige också ordförande.
Vi i Feministiskt initiativ förväntar oss att den politik regeringen ämnar driva i säkerhetsrådet har ett feministiskt perspektiv.
Regeringen har annonserat att Sverige ska prioritera konfliktförebyggande arbete, fred och säkerhet, kvinnor samt ökad transparens, representativitet och effektivitet. Det är bra att dessa områden kommer i första rummet, men de behöver kompletteras. Områden som också måste prioriteras är respekt för mänskliga rättigheter, internationella åtaganden som alla länder har (bland annat asylrätten), miljö- och klimatfrågan, nedrustning samt social rättvisa.

Feministiskt initiativ anser att regeringens punkt ”Kvinnors aktiva inflytande i fredsprocesser” är särskilt viktig. De flesta konflikter i dagens samhälle har sitt ursprung i en patriarkal maktordning som leder till ojämställdhet, ojämlikhet och orättvis fördelning av jordens resurser. Vi anser inte att fred byggs med militära medel. Det sker istället genom frånvaro av våld och förtryck på alla nivåer, demokratiska principer, tillfredsställande av de grundläggande mänskliga behoven och möjlighet för människor att vara aktiva som medborgare.
Feministiskt initiativ vill även att Sverige tar en ledande roll när det gäller att driva frågan om våld mot hbtq-personer i konfliktområden som en viktig del av arbetet för fred.

Vi håller med Margot Wallström om att ”tidig varning” när det gäller risker och annalkande kriser måste följas av ”tidig handling”. Historiskt sett har det varit ett problem i säkerhetsrådet. Världen har sett konflikter starta, men FN ingriper långt efter att våldet har eskalerat. FN måste kunna bistå inte bara när våldet är ett faktum, utan också vid politiska konflikter med fredsförebyggande insatser där fokus läggs på de strukturella problem som finns i samhället.
Världen bevittnar idag hur vapen används som medel för att lösa konflikter. Det ökar militariseringen av samhället och bidrar till en normalisering av en våldskultur. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot krig är nedrustning. Att stora vapenflöden finns i områden där det pågår väpnade konflikter skapar en ond spiral som måste stoppas. Därför ser vi med stor förvåning på att regeringen inte prioriterar det i sitt arbete i säkerhetsrådet.
Militär upprustning är idag ett av de största hoten mot den mänskliga säkerheten. En bra start på året i säkerhetsrådet skulle vara att Sverige börjar arbeta inom detta område på hemmaplan. Sveriges vapenhandel är oetisk och ett hyckleri och så länge den pågår kan Sverige inte med trovärdighet arbeta internationellt för ett totalt stopp av vapenhandeln.

Sverige har i FN:s generalförsamling anslutit sig till arbetet att förbjuda kärnvapen. Sverige skulle nu kunna lyfta fram frågan i säkerhetsrådet, och där problematisera den vetorätt de stora kärnvapenmakterna har.
Feministiskt initiativ kommer att följa upp arbetet inom FN:s säkerhetsråd där den svenska regeringen nu har möjlighet att påverka vad som sker och därför bör verka för att frågor som utmanar den rådande maktfördelningen inom FN tas på allvar.

Gudrun Schyman
partiledare för Feministiskt initiativ

Jaime Gomez
utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

publicerat i Sydsvenska Dagbladet 10 januari 2017

Det mänskliga mötet är oslagbart

gsm

 

 

 

 

 

 

Gudrun Schyman Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Sista brevet för i år. Mera övergripande tankar inför det som varit och det som komma skall finns här:

Hyckleri och gränslös cynism präglar politiken just nu”.
I det här brevet koncentrerar jag mig på det viktigaste – det mänskliga mötet.

Jag har sett de nya avsnitten av Fröken Friman och jag har sett dokumentärerna om kvinnorna på fröken Frimans tid. Jag har fått en ny idol – Ann Margret Holmgren. Hon som modigt reste runt i hela landet och talade och inspirerade kvinnor att bilda lokala rösträttsorganisationer.

Jag känner delvis igen mig i henne. Jag har rest runt i landet ända sedan förra valet. Först kallade jag det ”eftervalsturné”. Nu, under 2016, har jag kallat det ”mellanvalsturné”. Under 2017, efter F!:s kongress i mars, kommer det att heta ”förvalsturné”. Månaderna före valet 2018 kommer det att heta ”valturné”.

Jag tror på det mänskliga mötet. Jag tror på det lokala samhället och den globala byn i samarbete. Jag tror inte vi ska leva hela våra liv på nätet. Jag vet att det största flyktingmotståndet finns bland de som har minst flyktingar i sin närhet. Det är lätt att hata på avstånd. När vi möts människa till människa, när vi ser att vi är mer lika än olika i våra behov och våra uttryck, då bygger vi relationer på riktigt. Sådana som håller. Som ger tillit. För livet.

Det gått över hundra år sedan fröken Frimans tid. Vi har kommit långt på många områden inom jämställdheten. Men samtidigt – jag känner igen mig. I motståndet och i de ständiga sveken från män med makt. Och jag känner igen behovet av folkbildning, dvs en samhällspolitisk organisering med folkbildning som grund.

Jag möter många som känner en stark frustration över utvecklingen. Många som är oroliga över att humanismen, respekten för mänskliga rättigheter och synen på demokratin håller på att försvagas. Samtidigt som många vet att vikande tilltro till de demokratiska institutionerna och bristande tillit till samhället är det som lägger grunden till extrema ideologier. Nationalismen får sin näring i undergångsstämningar.

Frustration behöver inte övergå i depression och passivitet. Att vara bekymrad behöver inte betyda att vara maktlös (se bl.a. Elisabeth Åsbrinks artikel i DN)
Elisabeth Åsbrink: Ett satans år övergår i ett nytt.

Alltså reser jag. Både inrikes och utrikes. Under hela 2016 har jag haft möten i olika EU-medlemsländer. Runt om i Europa växer det nu fram feministiska rörelser, som en reaktion på ökad nationalism och fascism. En studie på temat ”hur svarar feminismen på den ökande nationalismen”, som Fi:s EU-kansli tagit fram, visar att en feministisk organisering är på gång i flera länder. Partier finns förutom i Sverige också i Finland, Polen, Tyskland, Storbritannien och Norge. Nätverk som håller på att bygga organisation med feminismen som grund finns i Kroatien (blir troligen parti vid årsskiftet) Italien, Spanien, Irland och Rumänien. Villkoren är olika i de olika länderna men gemensamt är att kvinnors rättigheter, hbtq-personers rättigheter, rättigheter för personer med funktionsvariationer, asylsökandes rättigheter, osv., systematiskt försvagas och begränsas. Repressionen ökar i takt med att nationalistiska krafter får ökat inflytande. Men också motståndet ökar och allt oftare organiseras det nu med feminismen som grund.

Slutsats – när de nuvarande politiska partierna tävlar i nationalism, militarism och isolationism är vårt svar feminism, militär nedrustning och universalism!

Vi som arbetar feministiskt idag är en länk i den långa kedja av demokratiutveckling som också kvinnorna på fröken Fridmans tid var en del av. Den utveckling som sakta men säkert leder till majoritetens insikter om att kvinnors rättigheter är nyckeln till mänskliga rättigheter och samhällsutveckling. På riktigt.

Jag vill gärna ge er ett citat från professor Francoise Héritier vid Collège de France: ”Framtida generationer kommer att förvånas över att vi aldrig förstod att den största politiska frågan handlade om jämlikhet mellan könen. Det medvetandet kommer att innebära nyckeln till revolutionen.”

Hon har naturligtvis helt rätt. Att bryta med det patriarkala tänkandet, med dess uttryck i sexism, rasism, afrofobi, homofobi, transfobi och funkofobi, allt orkestrerat inom ramen för en alltmer brutaliserad och centraliserad global kapitalism, är nyckeln till utplånandet av det dominans- och konkurrenstänkande som idag står i vägen för hållbar utveckling.

Feminister definierade ett tydligt uppdrag för över hundra år sedan. Rörelsen fick så småningom ett genombrott med rösträttsfrågan. Men uppdraget är inte färdigt så vi fortsätter. Våra uttryck är olika men vi har samma mål – jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av diskriminering.

Jag önskar alla ett Gott Nytt Feministiskt År med nedanstående bild av Siri Derkert. Den har titeln ”Kvinnorna tar pulsen på Patriarkatet” och finns på Östermalmstorgs T – station i Stockholm.

Löfven måste rensa upp i pensionsträsket

ska%cc%88rmavbild-2016-12-17-kl-00-03-50

Det är kvinnor som får betala för pensionssveket. Vi behöver ett nytt system som är överskådligt och förutsägbart och där en rimlig ekonomisk grundtrygghet garanteras av staten, skriver Lotten Sunna och Farida Al-Abani.

Det har tagit lång tid att få upp ögonen för de katastrofala konsekvenser som dagens pensionssystem får för en alarmerande stor, och ständigt ökande, skara pensionärer i Sverige. Nya larmrapporter duggar tätt och vi berörs alla av öden som vi möter i vår vardag.

Sverige har länge närt en bild av sig själv som ett välfärdsland. Ett land där ett stort antal reformer under 1900-talet byggde en trygg grund på vilken såväl samhället som dess medborgare kunde vila.

Raka rör mellan lön och pension hette det då. I praktiken är systemet så krångligt att det har tagit decennier innan utfallet blivit tydligt för de flesta av oss. I en snårskog av inkomstpension, tjänstepension, garantipension, premiepension, bostadstillägg, särskilda bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och änkepension, kopplat till en livsinkomstprincip så är det ingen människa som kan begripa vad deras pension i slutänden kommer att bli.

Att staten tar ett krympande ansvar för pensionen och i stället skyfflar över det på individer och arbetsgivare är ynkligt. Alla utredningar pekar på att tjänstepensionerna är motorn i de galopperande orättvisor vi ser i dagens system, ändå finns inga indikationer på att någon förändring är på gång. Tvärtom talar det delbetänkande som regeringen släppte i somras, Jämställda pensioner?, i stället om makars möjligheter att flytta premiepension mellan sig och tjänstepensioners ökande betydelse för slutpensionen.

För tio år sedan var fattigdomsrisken för svenska pensionärer en av de lägsta i hela EU och låg på under 10 procent. I dag är den uppe i 18,2 procent enligt färska siffror från Eurostat. Vi rusar i full fart mot bottenplacering i EU- År 2048 är vi näst sämst av medlemsstaterna om vi fortsätter på samma vis, med bara Estland bakom oss. Förlorarna är de som inte har fast anställning, hög lön och tjänstepensionsavtal.

I klartext är det 355 000 människor i Sverige som bedöms löpa risk för fattigdom och en majoritet av dem är kvinnor, 71 procent. Nyligen var Centerpartiet, uppbackade av Moderaterna och Liberalerna, ute och ville försämra garantipensionen för nyanlända, en av de grupper som redan har det allra sämst.

När systemet infördes knöts garantipensionen till inflationen vilken i princip har stått still sedan dess medan reallönerna ökat kraftigt. Samtidigt som alltfler blir beroende av garantipension, ökar klyftorna dramatiskt.

Den allmänna pensionens del minskar ständigt, och de förbättringar som gjorts är i form av skattejusteringar och olika former av bidrag och tillägg. De kan trollas bort igen, lika lätt som de lades till. Precis som det är viktigt att höja grundlönen för en yrkesarbetare gäller naturligtvis samma för pensionerna.

Feministiskt initiativ vill ha raka rör utan krumbukter och återvändsgränder. Ett nytt pensionssystem som är överskådligt och förutsägbart och där en rimlig ekonomisk grundtrygghet garanteras av staten. Vi vill rensa upp i pensionsträsket och göra den allmänna pensionen och garantipensionen tillräckligt starka för att göra andra »kryckor« i systemet onödiga.

Skrota pensionssystemet och ersätt det med ett förmånsbestämt pensionssystem. Målet är att den allmänna pensionen ska kompensera minst 60 procent av inkomstnivån under de 20 bästa åren.
Höj golvet i garantipensionen till att möta EU:s fattigdomsgräns.
Skrota premiepensionen och låt de pengarna stärka det allmänna pensionssystemet.
Höj taket i pensionsinbetalningarna för att stärka den allmänna pensionen.
Höj pensionsavgiften för att stärka den allmänna pensionen.
Sänk kraven för bosättningsår i Sverige för pensionsrätt.

Lotten Sunna (Fi), socialförsäkringspolitisk talesperson
Farida Al-Abani (Fi), ersättare socialförsäkringsutskottet i skuggriksdagsgruppen