Charlotte Eliasson, regionkandidat

Charlotte Eliasson, regionkandidat 2018

Mitt politiska hjärta brinner för kulturen, klimatet och tillgången till en rättvis vård för alla. Jag kandiderar för Feministiskt Initiativ till regionfullmäktige i Skåne.

Att jag kandiderar är för att påverka och diskutera lösningar till varför människor idag blir selekterade inom vården. Att klass, hemort och etnicitet spelar roll i mötet med vården och tillgång till behandling är förkastligt.

En annan anledning är att jag saknar en rad berättelser i vår samtid. Berättelser som kulturen kan föra fram. För mig fyller kultur en viktig plats och den blir allt mer väsentlig då krafter söker motpoler och vill ställa människor mot varandra. Jag tror på kulturens (egen) värden och att den är viktiga att försvara och vitalisera likt vårt demokratiska system.

Det som fick mig att ta steget fullt ut att kandidera är mitt växande miljöengagemang och att Rosa är det nya gröna. Jag som medborgare har en möjlighet att bidra till det politiska och parlamentariska samtalet. Politik handlar om att tala och att ge medborgare makt i beslutandeprocesser som påverkar människors vardag. Feministiskt Initiativ inför ett helhetstänk i politiken vilket ger oss möjlighet att skapa en mer gynnsam framtid för oss all idag och för kommande generationer

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: