En eftermiddag för klimatet

Lördagen den 7 mars på Valfisken, Simrishamn, kl 15- 17

Klimatet är vårt allvarligaste välfärdshot under det närmaste decenniet, enligt World Economic Forums globala riskrapport för 2019. Vi måste halvera världens utsläpp till 2030 för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Varje år vi väntar reduceras två år från denna deadline. Globalt ökar utsläppen. Sveriges utsläpp minskar alldeles för sakta; med 1 procent senaste året, i stället för de 6 till 8 procent per år som krävs om vi ska klara vårt svenska ”nettonoll”-mål till 2045, enligt Naturvårdsverket. Extremväder, som exempelvis torka och påföljande bränder, blir allt vanligare. Skogsbränder i västra USA har ökat med närmare 80 procent de senaste 40 åren. Under sommaren 2018 drabbades även Sverige av stora, svårsläckta bränder och flera byar i Svealand fick utrymmas. Till detta kan vi nu lägga bränderna i Australien. Det finns en stor frustration över att inte klimatet ligger högre upp på den politiska agendan och att beslutsfattare inte agerar enligt IPCC:s (FN:s klimatpanels) varningar. Därför riktas blicken nu allt oftare mot vår närmaste demokratiska instans, dvs. kommunen. Även IPCC lyfter de lokala systemen som centrala inför framtiden. Utan lokala beslutsfattare kan 1,5-gradersmålet inte nås. Vi behöver lära oss mer, både om vad som står i vägen för nödvändiga förändringar och om vilka verktyg som vi faktiskt redan nu kan använda.

Medverkande:

Martin Hultman

Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps- och miljöstudier vid Chalmers Universitet. Hans forskning om organiserad klimatförnekelse, maskulinitet och miljö har fått stor uppmärksamhet. Inflytelserika manliga normer legitimerar idag mäns våld – både mot kvinnor och planeten och i hög grad mot männen själva. Martin menar att när forskningen om detta nu har tagit fart så har redskap skapats för att förändra strukturerna. Han kommer att prata om naturens rättigheter och manliga normförändringar som svar på klimatkrisens  dubbla utmaning.

Martins publikationer inkluderar bland annat böckerna  Den inställda omställningenEcological Masculinities samt Naturens Rättigheter.

Aaron Tukey, Uppsala Universitet. Han har en master i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling. På Uppsala universitet har han jobbat både som forskningsassistent med projektet koldioxidbudgetar 2020-2040 och som kursledare för ett antal tvärvetenskapliga studentledda kurser inom hållbarhet. Medförfattare i ett tjugotal koldioxidbudgets- rapporter. Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas i tid och rum och därigenom uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. Projekten har översatt Parisavtalet till kolbudgetar för svenska kommuner, regioner och län, vilket lett till ett tjugotal enskilda rapporter för kommuner, regioner och län. I Simrishamn väntar en motion om att införa koldioxidbudget (från Feministiskt initiativ) på att bli besvarad.

Arrangörer är Feministiskt Initiativ/Vänsterpartiet/Miljöpartiet i Simrishamn
För mer information kontakta Gudrun Schyman, gudrun@schyman.se

Kommentarer är stängda.

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: