Nyhetsbrev, Oktober 2016

fi-skane_nyhetsbrev

Annonser

Gudruns feministbrev nr 131 – Ska vi lyssna på kvinnor – eller slita av dem kläderna?

– Hur liberalt är det att tvinga kvinnor bada med män om de inte vill, att tvinga av dem kläderna och att misstänkliggöra deras organisering bara för att de har utländsk bakgrund? Lika liberalt och rimligt vore det väl i så fall att stoppa alla herrklubbar, pappagrupper, tjejmilen och de politiska kvinnoförbunden!

Kvinnors kläder är ett ständigt närvarande debattämne. Retorik blir till praktik och praktik blir till politik. Förbudet att bära burkini på stränderna i den franska staden Villeneuve-Loudet upphävdes i fredags av Frankrikes högsta förvaltningsdomstol. Beslutet ska ses som vägledande och innebär inte att de trettiotal kommuner som tagit samma beslut nu automatiskt måste tillåta burkinin. En större och längre utredning ska göras vilket betyder att frågan förmodligen blir en del av den kommande presidentkampanjen. Frankrikes premiärminister Manuel Valls tycker att det är ett brott mot franska värderingar när kvinnor klär sig i burkini. Utbildningsministern och socialministern, bägge kvinnor, anser däremot att människor måste få klä sig som de vill. Den tidigare presidenten Sarkozy (kandidat igen), anser att det är ”en militant politisk handling och en provokation” att bära burkini.

Så vad säger vi här då, i Sverige, om/när kvinnor kommer till stranden eller badhuset iförda burkini? Och vad säger vi till de kvinnor som idag har tyget draperat på olika sätt runt sitt huvud? Och hur hänger det ställningstagandet ihop med synen på det faktum att en del badhus har infört särskilt öppethållande för kvinnor?

Det finns olika åsikter också i Sverige. På Liberalernas hemsida ligger Jan Björklunds sommartal (från 21 augusti). I ett avsnitt om förtryck av kvinnor i namn av heder säger han: ”Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder. Det är ju så att är man född och uppvuxen i Sverige, har gått i skolan här, passerat milstolparna, vandrat från barnavårdscentral, till förskola, vidare till student och ut i arbetslivet, så är sannolikheten stor att man bär en liberal syn på jämställdhet. Den sannolikheten är inte lika stor om man är uppvuxen på landsbygden i Afghanistan där flickor inte får gå i skolan. Den sannolikheten är inte heller lika stor om man är uppvuxen i en hederskultur där kvinnan anses underordnad mannen. För att ta sig an integrationsutmaningarna på riktigt så måste man erkänna att kulturer ser olika ut och kulturer föder och för vidare värderingar.”  Sedan fortsätter han med att kritisera invandrade och nyanlända kvinnors krav på separata badtider, unga kvinnors krav på eget fritids, osv. Han kallar det för en sanslös eftergiftspolitik där Sverige anpassar sig till patriarkala strukturer i stället för tvärtom. Han tycker att Sverige ”fegar ur”.

Sverige är de människor som är här. Det Björklund säger vittnar om en djup okunskap om många kvinnors situation. Han tror att kravet på separata badtider kommer från männen. Det är faktiskt kvinnor som kräver det. Kvinnor som inte är födda och uppvuxna i Sverige, som inte har gått i skolan här, som inte har passerat milstolparna, vandrat från barnavårdscentral, till förskola, vidare till student och ut i arbetslivet. Kvinnor som kanske är uppvuxna på landsbygden i Afghanistan där flickor inte får gå i skolan eller uppvuxna i en patriarkal samhällsordning där uttrycken för kvinnors underordning är betydligt mer brutala än här. Samhällen där demokratiutveckling ännu inte gett kvinnor utrymme för frigörelse i samma utsträckning som här. Det är kvinnor som idag bor här. Kvinnor som är en del i det ”vi” som är Sverige.

Hur ska då vi som varit här länge förhålla oss till alla som varit här kortare tid?  Ska vi lyssna, ska vi ge tid och utrymme för alla kvinnor att tillskansa sig de verktyg som behövs för att vi tillsammans ska kunna erövra individuella rättigheter eller ska vi riva av dem slöjan redan vid gränsen? Samma frågeställning gäller synen på att unga kvinnor vill ha egna fritidsgårdar. De behöver det egna rummet för att på sina egna villkor och tillsammans erövra de kunskaper som ska ge dem kraft att förändra de patriarkala maktmönster som idag begränsar deras frihet.

Märkligt nog fördömer liberalerna detta i termer av att det pågår en förhatlig könsseparatism som kommer att kasta Sverige hundra år tillbaka i utvecklingen.

Liberalerna har kort minne. Den process som lett fram till den relativa jämställdhet som finns i Sverige idag har letts av kvinnor, både utanför och innanför politiken. Det har alltid funnits (och det finns) ett motstånd. Men kvinnors egna organisering har varit en grundläggande förutsättning för de framsteg som gjorts. Det ligger ett kolonialt raster över liberalernas synsätt. Vita kvinnor från medleklassen får gärna träffas separat men inte rasifierade unga kvinnor från förorten.

Idag leder kunskapen om det patriarkala dominanstänkandets destruktivitet till att fler och fler organiserar sig feministiskt. Insikten om att kön, klass, etnicitet, könsidentitet, sexualitet och funktionalitet finns samtidigt som variabler i ett samhälle med strukturell diskriminering och där mänskliga rättigheter står under attack, gör att vi måste höja blicken och se samband och sammanhang. Kvinnors klädsel diskuteras aldrig i ett vakuum. Det är en maktfråga som tar sig olika uttryck i olika delar av världen men vi ser samma norm och samma mönster som upprepas – kvinnors kroppar och kläder används systematiskt för politiska och religiösa maktsyften.

Utgångspunkten måste vara att det är en grundläggande rättighet, för alla, att få klä sig som en vill. Vill jag passa in, vill jag sticka ut, vill jag markera min etniska eller religiösa identitet, så ska jag göra det. Ingen ska tvinga mig. Vi borde kunna vara överens om det. Frågan blir då hur frivilligt det är? Vem tvingar vem till vad och hur vi ska veta det? Hur ska vi försäkra oss om frivilligheten? Det kan vi inte göra på annat sätt än att lyssna. Och då måste det finnas rum att tala i.

Jag antar att det är just behovet av ”det egna rummet” som ligger till grund för att Liberalerna fortfarande tillämpar könsuppdelning i det egna partiet. Liberalernas kvinnoförbund, precis som de övriga partier som har kvinnoförbund, finns väl av just den anledningen?  Kvinnor behöver (fortfarande) ha egna rum för att befriade från männens patriarkala härskartekniker kunna diskutera och lägga upp strategier för hur de ska kunna påverka sina partier i den riktning de själva vill. För det är väl inte männen i partierna som bestämt att det ska finnas Kvinnoförbund?

Gudrun

Läs även Gudrun Schymans debattartikel i SVT Opinion: ”Vi slängde bh:n för rätten att få bestämma själva”

A message to our African American friends

Hat föder hat. Våld föder våld. Kärlek föder fred. Därför väljer Feministiskt initiativ att stödja den globala icke vålds-rörelsen Black Lives Matter i den fortsatta kampen för social rättvisa för svarta människor globalt.

”Det historiska förtrycket mot svarta människor måste upphöra nu. Det är en skam att politiker och beslutsfattare är tysta när det rasistiska våldet mot svarta människor fortgår”, säger Feministiskt initiativs antirasistiska talesperson Victoria Kawesa i den nyproducerade kampanjfilmen där bland andra även Jason Diakité, Adam Tensta och Mikael Wranell medverkar.

Feministiskt initiativ vill genom stödet till BLM väcka uppmärksamhet kring rättsstatens ansvar för sina medborgare samt bilda opinion kring den institutionaliserade rasism som finns såväl i USA som i Sverige.

Victoria Kawesa har tagit initiativet till den nu lanserade kampanjfilmen och mobiliserat svarta aktivister i Sverige för detta ändamål. Syftet med filmen är att visa solidaritet med BLM:s kamp för social rättvisa och belysa den institutionaliserade rasism som drabbar svarta människor i USA genom till exempel polisskjutningar, rasprofilering och trakasserier samt rasism inom rättsväsendet och det straffrättsliga systemet.

Filmens budskap handlar om att förstå vilka privilegier vita människor har samt stödja BLM i kampen mot det rasistiska och systematiska förtrycket av svarta människor globalt. Se den här.

Kawesa

#‎BlackLivesMatter‬ ‪#‎BlackLivesMatterSwe‬

Nyheter från F! i Almedalen 2016

almedalen-webb-stor

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Foto: Mimika D. Kirgios

Foto: Mimika D. Kirgios

Därför tror Gudrun Schyman stenhårt att Fi kommer in i riksdagen i nästa val.

–  Ja, visst kommer vi in, säger Schyman till TT under Almedalsveckan i Visby. De andra partierna – framför allt Miljöpartiet – har retirerat från frågor om mänskliga rättigheter, flyktingmottagande, klimat och hållbarhet.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Foto: Mimika D. Kirgios

Foto: Mimika D. Kirgios

Gudrun Schyman har ägnat veckan lång åt att sprida Feministiskt Initiativs, politik på Donners Plats i Visby.

– Jag oroas över utvecklingen av den nationalistiska retoriken i Almedalen som är väldigt påfallande bland övriga partier. Det har blivit en högervridning och det sker inga diskussioner om att mänskliga rättigheter är universellt.

I en intervju med Linda Flood från Arbetet får hon, bland annat, frågan om hur kan F!I förbättra den ekonomiska situationen för LO-medlemmar?

– Bland LO-medlemmarna finns många kvinnor, främst inom Kommunal. Vi måste komma tillrätta med löneskillnaderna mellan industri och vård- och omsorg. Det ändrar sig med myrsteg. Vi vill ge Medlingsinstitutet i uppdrag att odernisera lönebildningen, i dag har det bara i uppdrag att jobba efter märket som ju sätts av industrin.

– Det mesta som finns med i Fi:s pensionsprogram instämmer jag med till fullo, säger Annelie Nordström.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-07_0921http://www.tv4play.se/iframe/video/3433532

Den nya asyllagstiftningen slår väldigt hårt mot kvinnor. Regeringen bedriver inte en feministisk politik, säger Gudrun Schyman i TV4 Nyhetsmorgon

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Läs Vera Mörners, från Biståndsdebatten, sammanfattning av seminariet: Politikens flykt undan ansvar – flyktingar, militarisering, nationalism, mänsklig säkerhet

Att tycka sig ha rätt att besluta om vem som ska få träffa sina barn igen, endast utifrån dess ursprung, det är … Det här är ett av de mest rasistiska besluten som Sveriges riksdag någonsin tagit

Meriam Chatty,
talesperson i migrationsfrågor för Feministiskt initiativ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gudrun Schyman vann Debatt-SM om framtidens pensioner 2016!

”Värre än Vatikanen” jämförde Gudrun Schyman Pensionsgruppens försök att bli ense.
Då jublade inte bara publiken utan även juryn som ansåg henne vara en mästare i one-liners.
PTK (Privattjänstemannakartellen) förhandlings- och samverkansrådet

13600065_10154181449305056_8017665928005878929_n

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

13575977_10154037843116130_1347945458558922876_o

Foto: Mimika D. Kirgios

Problemet är att det ses som ett politiskt ställningstagande för annars partipolitiskt obundna aktörer att selektera och välja fram oss, men inte att välja fram rasistiska och konservativa röster, skriver elva företrädare för Unga Feminister i SVT Opinion.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Vi talar om mänskliga rättigheter, vi talar om demokrati, vi talar om respekt för varje människas lika värde. Det är inte typiskt svenskt, det är universella rättigheter det handlar om. Att krympa perspektiven på det här sättet, att nationalisera värderingar, spär på idéer om att vi är olika beroende på inom vilka nationsgränser vi bor.

Gudrun Schyman kommenterar det som Dagens Nyheter i rubriken beskriver som ”Slaget om svenskheten

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-06_2218

Behöver Sverige ett feministiskt parti?

Gudrun Schyman (Fi) och Elin Bååth (Fi) kommunfullmäktige Gotlands län intervjuas av Pontus Mattsson, SVT Forum, i Almedalen.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-06_1354
”Politiker – vad vill du med konstnärspolitiken?”

Kulturpolitisk debatt mellan
Gudrun Schyman (F!) och Cecilia Magnusson (M) i SVT Kultur

Vad är kulturen, vad är den till för. Jag tycker man hör för ofta att den ska vara nyttig, att den ska skapa jobb och integration. Men jag menar att kulturen är sig själv nog, inte ett medel att nå andra mål. Synen på kulturen som en nyttohistoria, färgar av sig på kulturskaparna, att bara om man gör nytta får man skapa. Rätten att få vara en skapande människa tycket jag är viktigt. Kulturen borde ses som en självklar del i samhällsbygget.

Gudrun Schyman

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-06_1520
Det krävs aktivism om man är feminist!

Det pratas alldeles för lite om mänskliga rättigheter i dag, säger Gudrun Schyman i intervju på Dagens Samhälles scen.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Pensionssystemet måste reformeras. Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Feministiskt initiativ presenterar idag (5 juli 2016) rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen.

Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Kvinnor har rätt till en rättvis pension”
Debattartikel i Dagens Arena: Reformera pensionssystemet, nu!
Debattartikel i Feministiskt Perspektiv: ”#almedalen16: Reformera pensionssystemet nu!
Artikel i Expressen: ”Pensionssystemet är en katastrof
Artikel i Svenska Dagbladet: ”FI vill höja garantipensionen
Artikel i News55: ”Pensionssystemet är ett hån mot alla kvinnor

 

Pensionsbild


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Gudrun Schyman (FI) och Tobias Baudin, ordförande Kommunal, diskuterar i löneskillnader mellan män och kvinnor i SVT-forum, apropå att SCB i dag presenterade ”På tal om kvinnor och män”, en rapport om jämställdhet som kommer vartannat år.

2016-07-05_1616Kvinnor har 87 procent av mäns lön när man ser till hela arbetsmarknaden och räknar ut allt till heltidslöner. Skillnaden beror främst på att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken. Det visar en ny rapport från SCB.

Det är en liten förändring sedan förra upplagan av ”På tal om kvinnor och män” publicerades 2014. Då hade kvinnor 86 procent av mäns lön.

-Tittar vi sedan på konsekvenserna för pensionerna är det ju ren katastrof, säger Gudrun Schyman (FI).

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

2016-07-08_1039

Expressen träffar Gudrun Schyman i Visby för att ställa några frågor om män, kvinnor, sexuella trakasserier, feminism, Zara Larsson etc. Läs hela artikeln.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jannika Edenfäll är ledamot i Fi studenters nationella styrelse, och samordnare i medlemsutskottet Stockholm.Hon befinner sig just nu i Almedalen där hon, bland annat, deltagit i seminariet “Studentinflytandets framtid – hur stärker vi engagemang och demokrati i högskolan?”. Detta för att hon ville få en djupare förståelse för den allmänna uppfattningen av studenters möjligheter och engagemang, samt reflektera över hur en kan arbeta med en feministiskt politik i Sveriges högre utbildningar. Du kan läsa hennes sammanfattande reflektioner från seminariet här.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

”Jag skriver inga tal och ingen annan skriver några tal till mig” – Gudrun Schyman

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Under hela Almedalsveckan kommer personer från Feministiskt initiativ att lyssna på de olika partiledartalen, för att därefter analysera dem genom feministiska glasögon. Analyserna kommer vi därefter att lägga upp här på hemsidan.

Först ut är Jan Björklunds tal, recenserat av Martin Jordö, utrikesutskottet F!
Stefan Löfvens tal, recenserat av Lisa Hartwig Ericson

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

13537600_10153538975967035_1938397211063341591_n

Gudrun Schyman gör sitt första framträdande under Almedalsveckan i ett seminarium om feminism och säkerhetspolitik, arrangerat av Nej till NATO och Feministiskt initiativ Gotland.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nu har den rosa Almedalsveckan börjat!
Fi börjar den rosa veckan Fi Gotland öppnar

 

 

 

 

 

 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Expressen listar Almedalens 199 hetaste personer

2016-07-03_1636

PENSIONSSYSTEMET MÅSTE REFORMERAS!

Pensionsbild
Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Feministiskt initiativ presenterar idag rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen.

– Ett av de nationella jämställdhetsmålen handlar om ekonomisk jämställdhet livet ut. Det betyder såväl jämställda löner som pensioner. Men vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister vill vi se reformer nu, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Lotten Sunna är partiets socialförsäkringspolitiska talesperson och författare till rapporten, som är en feministisk, norm- och systemkritisk analys av det svenska pensionssystemet.
– Inget av det här är svårt. Men det krävs mod. Och politik baserad på fakta. Feministiskt initiativ menar till exempel i likhet med LO och PRO att vi måste höja garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns, säger hon.

FEMINISTISKT INITIATIV VILL HA:

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på kort sikt

 • Höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns.
 • Att taket i pensionsinbetalningarna höjs från 7,5 till 10 inkomstbasbelopp i syfte att motverka utvecklingen mot allt större andel tjänstepensioner och privata pensioner.
 • Höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, sedan successivt i takt med ökad livslängd. Utvärderas och justeras vart 5:e år.
 • Att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på lång sikt

 • Att avskaffa PPM. Pengarna ska stärka AP-fonden för tryggare pensioner.
 • Att den allmänna pensionen ska ha en kompensationsgrad på minst 60 % av den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren.
 • Att avsätta pensionsgruppen. Debatten om kommande generationers pensionssystem behöver vara öppen.
 • Återinföra möjligheten till full avdragsrätt för pensionssparande upp till 12 000 kronor per år.

Du hittar hela rapporten här
Läs även:
Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Kvinnor har rätt till en rättvis pension”
Debattartikel i Dagens Arena: Reformera pensionssystemet, nu!
Debattartikel i Feministiskt Perspektiv: ”#almedalen16: Reformera pensionssystemet nu!
Artikel i Expressen: ”Pensionssystemet är en katastrof
Artikel i Svenska Dagbladet: ”FI vill höja garantipensionen
Artikel i News55: ”Pensionssystemet är ett hån mot alla kvinnor

GÖR LÖN EFTER KÖN KVINNOR TILL FATTIGPENSIONÄRER?

Med anledning av rapporten arrangerar partiet ett torgmöte på Donners plats kl. 11 där Gudrun Schyman och Lotten Sunna redogör för rapportens innehåll.

TID: tisdag den 5:e juli kl. 11:00 – 12:00
PLATS: Donners plats, Visby
Allt fler blir ”fattigpensionärer” med en ekonomisk standard under EU:s snitt för fattigdom. Majoriteten är lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. Hur går vi vidare?
Medverkar gör:

Gudrun Schyman, partiledare FI
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson Fi, och författare till rapporten
Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
Renée Andersson, Pensionsexpert, LO
Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Fi
Farida al-Abani, Streetgäris Pensionsrättvisa

Äntligen!

coverphoto_pride_2Den kommande helgen har Kristianstad sin första Pridefestival!

F! Kristianstad kommer självklart att vara på plats. Förutom att vi naturligtvis kommer gå med i paraden kommer vi också att arrangera filmvisning på Kristianstad filmmuseum.

Program för F! Kristianstad

Fredag 1 juli, kl 23.00
Vi visar den snart 20 år gamla filmen Fucking Åmål. Filmen visas utomhus på
en terrass mitt i Kristianstad.
Var: Filmmuseets terrass, Östra Storgatan 53
Vad: Fucking Åmål
Pris: Gratis

Lördagen 2 juli, kl 13.00
Var: Filmmuseet, Östra Storgatan 53, i filmmuseets  salong
Vad: Danish girl
Pris: Gratis

Söndagen den 3e juli, kl 14.00
Var: Filmmuseet, Östra Storgatan 53
Filmens regissör Lasse Zackrisson kommer till Filmmuseet för att
introducera och samtala om sin film om Ulla Billquist.
Vad: Molnen skingras
Pris: Exakt pris saknas ännu, men ca 100 kr

PARADEN ÄR PÅ LÖRDAGEN DEN 2/7 KLOCKAN 15.00.
Vi samlas utanför Kristianstads arena klockan 13.50

Vill ni vara med som aktivister är ni välkomna att kontakta oss via kristianstad@feministisktinitiativ.se

All hjälp uppskattas!

KOM OCH SKRIV HISTORIA – DELTA I KRISTIANSTADS FÖRSTA PRIDEPARAD MED  FEMINISTISKT INITIATIV KRISTIANSTAD!

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter

Gudrun Schyman har recenserat Martin Gelins bok om Hillary Clinton, ”Den längsta kampen, Hillary Clintons väg till makten” i Sydsvenskan

Den inkluderande feminism där fler maktordningar synliggörs och samverkar, där rörelser för kvinnors rättigheter samverkar med rättighetsrörelser utifrån klass, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionalitet och inte längre står mot varandra utan förstärker varandra; det är en politisk dimension som nu växer. Det blev tydligt i den senaste valrörelsen i Sverige och det är en bärande dimension i den presidentkampanj som Hillary Clinton driver.

/…/

Politiken sedd med en mans blick resulterar i en sexism som i USA når höjder som vore otänkbara här. Men sexismen finns. Genuskontraktets lagar om att män lyssnar på män och kvinnor lyssnar på män frodas fortfarande. Jag brukar på mina egna möten fråga publiken om de minns att vi hade en myndighet som hette Jämo och att en man under en period var chef där. Många minns Claes Borgström. Sedan frågar jag om de minns vem som var före och vem som kom efter. Frågorna var ju inte nya och problemen hade heller inte lösts när Borgström slutade. Men ingen minns. När män talar lyssnar vi lydigt.

Läs hela recensionen i Sydsvenskan: Gudrun Schyman om Hillary Clinton: ”Tiden är mogen för politisk feminism.”

F! i Almedalen 2016

almedalen-webb

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
F! ÄR PÅ DONNERS PLATS
VARJE DAG kl. 11:00
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Donnersplats

3/7 Aktivister i fullmäktige – feministisk förändring med bara ett mandat
Politisk framgång med ett mandat i kommunfullmäktige.
Elin Bååth, Fi Gotland

4/7 Investeringar för hållbarhet, hur kan vi använda ekonomin för
omställning och utveckling?
Klimatkrisen är ett faktum, hur går vi vidare?
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
Renée Andersson, Pensionsexpert, LO
Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare
och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Farida al-Abani, ledamot StreetGäris och initiativtagare till Pensionsrättvisa

5/7 Gör lön efter kön kvinnor till fattigpensionärer?
Lönegapet mellan kvinnor och män är inte i nämnvärd förändring.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
Tobias Baudin, 1:e vice ordförande, Lo
Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare
och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

6/7 Tak över huvudet – för vem, hur och när? Bostadsfrågan nu och i
framtiden.
Hur löser vi bostadsfrågan på kort och lång sikt?
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Maria Pettersson, bostadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Anna Rantala Bonnier, Kommunfullmäktige i Stockholm
John Stauffer, chefsjurist, Civil Right Defenders
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot, S
Agneta Börjesson, riksdagsledamot, Mp
Åsa Corneliusson, folkbildningsansvarig, Unga Feminister

7/7 Hot och hat mot feminister och antirasister – ett hot mot demokratin!
Hotet och hatet växer och kan få människor att tystna.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Rossana Dimarca, Vänsterpartiet
Clas Borgström, advokat
Victoria Kawesa, antirasistisk talesperson
Carolina Hemlin, redaktör, Ottar
Anna Dahlqvist, redaktör, Ottar
Bilan Osman, utbildare och journalist, EXPO

8/7 Politikens flykt undan ansvar – flyktingar, militarisering,
nationalism, mänsklig säkerhet
Sambandet mellan militarisering och människor på flykt.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Robert Egnell, Försvarshögskolan
Mariam Chatty, migrationspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig, Läkare utan Gränser
Jenni Stavare, FARR (Flyktinggruppernas riksråd)

9/7 Feministisk ekonomi för ökad jämlikhet
Ny politik för grundläggande social och ekonomisk trygghet
Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ
Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Martin Jordö, Feministiskt initiativ

10/7 Feministisk syn på global hälsa, väpnade konflikter och fredsarbete
Global hälsa kräver kraftiga åtgärder när det gäller sexuellt våld i krigsföring. Hur kan Sverige bidra till att nästa Syrien inte uppstår – vad är vårt ansvar?
Maria Hellenius, Feministiskt initiativ
Martin Jordö, , Feministiskt initiativ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FI ANORDNAR SEMINARIUM
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3/7 kl. 18:30 – 20:00 Gudrun Schyman om feminism och säkerhetspolitik
Folkets Bio Roxy, Adelsgatan 39, Visby
Gudrun gör sitt första framträdande under Almedalsveckan i ett seminarium arrangerat av Nej till NATO och Feministiskt initiativ Gotland.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FLER F!-EVENEMANG
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3/7 kl. 9:00 – 10:30 Almedals-kick off med Feministiskt initiativ
S:t Hansgatan 11 (OBS! Inte i partilokalen F!lialen)
Kom och träffa alla andra F!:are och UF!:are från hela Sverige inför veckan!

3/7 – 9/7 kl. 12-15 F!ka med Fi varje dag på St Hansgatan 11
Varje dag efter våra torgmöten på Donners plats kan Du träffa feminister på en (vegansk) fikastund i vår samlingslokal på S:t Hansgatan 11 mitt i Visby innerstad.
Kom in på en kopp kaffe eller te, ett lugnt samtal eller en eldig diskussion – här finns något för alla.
Som vanligt i feministiska sammanhang är mötet till för alla och alla är lika välkomna. Tillgängligheten för rullstol är god.
Välkommen!

5/7 kl. 10:00-12:00 Workshop – Vad är ung rosa politik och aktivism?
Unga Feminister i Fi Gotlands lokal
OBS! Endast för medlemmar

8/7 kl. 12.3014.30 Varför behövs ung rosa politik?
Joda bar & kök, Skeppsbron 24, Visby
UNGA FEMINISTER pratar politik och presenterar vårt första politiska program.

10/7 kl. 16:00 – 18:00 Feministisk picknick – vad lärde vi oss under Almedalsveckan?
Strandpromenaden, strax efter Kruttornet – kolla efter rosa ballonger! (Vid regn är vi i F!lialen på Söderväg 1)
På Almedalsveckans sista dag tänkte vi samla hop oss för en enkel picknick och prata om det vi upplevt.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ANDRA ARRANGEMANG DÄR FI DELTAR
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3/7 kl. 20:00 Mingel och fest för alla Almedalens kvinnor (… och jämställda män)!
Porten öppnas för de som definierar sig som kvinnor kl. 20:00 och ca kl. 21.15 öppnas porten för övriga.
Vinäger, Hästgatan 4, Visby
Speakers Corner ca 20.30
Hur ser vi till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden?
Medverkar:
Annie Lööf Partiledare (C)
Birgitta Ohlsson Riksdagledamot/Utrikestalesperson (L)
Gudrun Schyman Partiledare (F!)
Gulan Avci Ordförande Liberala Kvinnor
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Kia Orback Pettersson Styrelseordförande Teracom Boxer Group

4/7 kl. 10:00 – 11:00 Hur hänger pappaledighet, jämställda relationer och världsfred ihop?
Strandgatan 22, Deloittes trädgård
Det finns ett tydligt samband mellan hur väl kvinnor behandlas och hur sannolikt det är att ett land kan bygga långsiktigt hållbar fred. I Sverige debatteras ytterligare pappamånader och i Burkina Faso startar Yennenga Progress sin första pappagrupp. Samtal om globala maktstrukturer och konkreta åtgärder för en ansvarstagande manlighet.
Medverkar från F!:

Lars Jalmert,
mansforskare, Feministiskt initiativ

4/7 kl. 12:30 – 13:15 Om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder
Hästgatan 12, Syretältet
Djurhållningen skapar mycket allvarliga miljöproblem och innebär svårt lidande för djuren. En ökad andel vegetabilier i kosten skulle också ge stora hälsofördelar. Många organisationer och partier arbetar därför för minskad köttkonsumtion på olika sätt. Kampanjen Vegonorm har bjudit in representanter för organisationer och partier till korta samtal om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder. Vi diskuterar varför frågan är viktig och hur organisationerna jobbar med frågan.
Medverkar från F!:
12.45: Adam Hjort, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, F!

4/7 Kl. 14:00 – 14:30 Vad blir hetast under veckan?
Expressens valstuga, Donners plats, H411
Vad är förväntningarna på årets vecka och vilka är frågorna som kommer att dominera under veckan? Och vilket parti har inte råd att göra ett ”dåligt år”?
Medverkande:
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Alice Teodorescu, politisk redaktör, Göteborgs-Posten
Thomas Bodström, advokat, tidigare justitieminister (s), Advokatbyrån Thomas Bodström
Hannes Nelander, programledare, Expressen

4/7 kl. 15:00 – 16:00 Världens viktigaste lektion – om att rädda världen lite grann varje dag
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
Just nu pågår den största humanitära krisen sedan andra världskriget, med mer än 60 miljoner människor på flykt. Samtidigt kan klimatförändringarna inom en snar framtid hindra ännu fler människor från att bo kvar där de lever idag. Det kommer enligt UNHCR att finnas mellan 250 miljoner och 1 miljard klimatflyktingar i världen år 2050. Det är stora utmaningar som politiker och beslutsfattare har framför sig. Ska vi ha en chans att hantera dem måste vi starta idag och ett första steg är kunskap. Pär Holmgren om hur ett förändrat klimat kommer att påverka migrationsströmmarna.
Gudrun Schyman om hur ett jämställt samhälle kan leda till mindre miljöpåverkan– lev som en kvinna! Seher Yilmaz om hur mångfald skapar ett rikare samhälle – så skapar vi vinn-vandring! Svanen lanserade under våren Världens viktigaste klassrum, en föreläsningsserie om hur en hållbar livsstil bidrar till att rädda världen lite grann varje dag.

4/7 kl. 17:30 – 20:30 Maktsalongens #FailKonf16 i Almedalen
TCO-Parken, Strandgatan 1
Överallt matas vi med framgångssagor, inspirationstal och berättelser om människor som lyckas. Men vägen till framgång och inflytande är sällan spikrak. De flesta har gått på nitar. Gjort fel. Fått backa. Börjat om. Haft stunder då inget gått som en hade tänkt. Men om vi inte hade misslyckats hade vi aldrig vart där vi är idag.
Under kvällen kommer vi mingla och få lyssna till Gudrun Schyman, partiledare för F!, Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen, och Markus Gustafsson, grundare av Omni.

4/7 kl. 17.30-18:00 Debattduell
DN-tältetm Strandvägen 4
UF mot LUF,  Feministiskt initiativ ungdomsförbunds sammankallande möter Liberala ungdomsförbundets ordförande i debatt om aktuella ämnen.

4/7  Kl. 18:00 Bikta din världsångest
Almedalen, SIDA:s scen, Sverige i världen
Tema: Ojämställdhet – med Daniel Boyacioglu
Frågan om jämställdhet splittrar Europa och flera konservativa regeringar motarbetar rätten till abort, sexualundervisning och preventivmedel. Sveriges feministiska utrikespolitik är på export, men hur hållbar är egentligen utvecklingen?
Panelen:
Lena Ag – generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Alán Ali – verksamhetsansvarig för Elektra Malmö, Fryshuset
Gudrun Schyman – partiledare, Feminististik Initativ
Ylva Bergman – chefredaktör, OmVärlden (moderator)

5/7 kl. 9:30 – 10:55 Basinkomst i partipolitiken
Hästgatan 12, Syretältet
Partiaktiva basinkomstförespråkare presenterar sitt partiinterna basinkomstarbete och utbyter strategier för hur frågan kan lyftas. Vad gör de för att få upp frågan på den politiska agendan? Hur jobbar de med frågan i sina partier och de politiska församlingarna? Vad mer kan de göra?
Medverkar från F!:

Maria Pettersson, Bostadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

5/7 kl. 10:00 – 10:30 Paneldebatt: Får man göra vad fan man vill på internet nu för tiden?
Nyheter24:s tält vid Hamnplan, Visby
Det pratas ofta om lagar, förbud, polisens resurser och andra hårda frågor för att få stopp på hat, rasism och hot online. Men vad finns det att göra rent socialt? Har vi kanske uppfostrat en hel generation till att spy ur sig vilken skit som helst i skydd av anonymiteten, och vad gör vi i så fall för att nästa generation ska bete sig bättre än den nuvarande?
Under den här paneldebatten diskuterar vi hur vi kan bekämpa näthatet med annat än lagar och straff.
Medverkande:
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Jan Helin, mediechef, SVT
Hanif Bali, riksdagsledamot, Moderaterna
PA Prabert, vice koncernchef, Mysafety Group AB
Christian Ploog, journalist, Nyheter24

5/7 kl. 13:00 – 13:20  Vilka ambitioner har Feministiskt initiativ med funktionshinderspolitiken?
Handikappförbundens tält, Skeppsbron, H114
Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.
Heta stolen med Stina Svensson, Feministiskt initiativ

5/7 kl. 13:00 – 14:00 När kvinnorna tar över – trygghetssystem och pensioner i ett samhälle styrt av den nya generationen
Donners plats 2
På universiteten, i styrelserummen och i politiken, den nya generationens kvinnor tar över. Vad ställer de för krav på välfärdssystemen, pensioner och företagen? Vi sätter fokus på och diskuterar vilka krav ett mer jämställt samhälle ställer på myndigheter, företag och organisationer.
Medverkande:
Gudrun Schyman, partiledare, Fi
Alice Teodorescu, politisk redaktör, GP
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri
Amanda Lundeteg, vd, Allbright

5/7 kl. 15:00-16:30 Politiker – Vad vill DU med konstnärspolitiken?
Inne i Östersjöns författar- och översättarcentrum, Uddens gränd 3, Visby
Ett samtal om aktuella kultur- och konstnärspolitiska frågor och framtida utmaningar med kulturpolitiker från olika partier.
Samtalet leds av KLYS ordförande Marika B Lagercrantz.
Medverkande: Gunilla C Carlsson (s), Niclas Malmberg (mp), Rossana Dinamarca (v), Cecilia Magnusson (m), Bengt Eliasson (L), Per Lodenius (c) och Gudrun Schyman (Fi).

5/7 kl. 16:30 – 17:30 Missbruk i familjen – så ger vi nästa generation bättre förutsättningar
Ersta diakoni, Ersta Vändpunkten
Hur ska det framtida stödet till barn med missbrukande föräldrar utformas? Det är en avgörande fråga för de ungas psykiska hälsa i framtiden. Barn till missbrukare blir vuxna med eget missbruk och psykisk ohälsa. Vi behöver konkreta förslag för att lösa ett stort folkhälsoproblem. Folkhälsoinstitutet har beräknat att cirka 385 000 barn lever i en familj med missbruk eller riskbruk. Det innebär givetvis ett stort mänskligt lidande för de drabbade barnen. Men det är också en problematik som leder till stora kostnader för samhället. Tillsammans med vår panel diskuterar vi vilka insatser som behövs för att få ett fungerande stöd till anhöriga till missbrukare. Det behövs fler konkreta förslag.
Medverkar från F!:
Gudrun Schyman, partiledare feministiskt initiativ

5/7 kl. 16:30 – 19:00 Det finska basinkomstförsöket
Hästgatan 12
Två av medlemmarna i forskningsgruppen bakom basinkomstförsöket i Finland, Markus Kanerva och Ohto Kanninen, går igenom försöket och den pågående utredningen om basinkomst. Markus är vd för tankesmedjan Tänk och Ohto är fellow vid Tänk och forskar i nationalekonomi vid MIT och Löntagarnas forskningsinstitut i Helsingfors.
Presentationen följs av en paneldiskussion med Karin Jansson, ansvarig för en rad medborgarlönsutredningar inom MP, och Martin Jordö från Feministiskt initiativ och basinkomst.nu.

6/7 kl. 10:3011:55 Kommer omställningen uppifrån eller nerifrån?
Hästgatan 12, syretältet
Hur ser förhållandet folkrörelser och partipolitik ut när det gäller omställningsarbetet? Kommer omställningen uppifrån eller nerifrån? Hur kan vi mest effektivt påverka samhällsutvecklingen?

Medverkar från F!:
Elin Bååth, ledamot för F! i kommunfullmäktige gotland och tidigare ordförande för partiets lokalavdelning

6/7 kl. 11:40 – 12:20 Är skolan fångad av en normvind?
Krukmakarens hur Mellangatan 21
Den normkritiska pedagogiken, som nu lanseras på bred front i Sverige, vänder sig mot den så kallade tvåkönsnormen, samt begrepp som ”normalt” och ”onormalt”. Är den normkritiska pedagogiken ett bra verktyg för att motverka diskriminering eller social ingenjörskonst på tvärs med föräldrarnas vilja.
Medverkar från F!:
Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

6/7 kl. 13.00-13.15 Kan Fi nå riksdagen?
Cramérgatan Visby, Campus Gotland
Kommer väljare och medier att bry sig om partiet 2018? Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt Initiativ, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Janne Sundling.
Dagens Samhälle i Almedalen- intervjuer & dueller

6/7 Kl. 13:00 – 14:00 Hur mycket identitetspolitik tål utsatta av hedersbrott?
Södra Kyrkogatan 4B, Hedbergs Bok och Musik Kafe
På vilket sätt har identitetspolitiken påverkat hedersbrottsutsatta ungdomars liv? Vad har identitetspolitiken gett för effekter på invandrarkvinnor och flickors möjligheter till kroppslig integritet? Vi diskuterar konsekvenserna av identitetspolitiken för de utsatta av hedersbrott.
Medverkar från F!:
Linnéa Bruno

6/7 Kl. 15:00 – 16:00 Är föräldraförsäkringen anpassad för verklighetens familjer?
Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Bakgården
Mycket har hänt sen den senaste föräldraförsäkringen klubbades igenom 1974. Familjer, arbete och fritid har utvecklats och ser idag annorlunda ut än då. Gynnar föräldraförsäkringen jämställdheten? Hur är den anpassad till stjärnfamiljer? Hur påverkas barnen?
Medverkande:
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna
Tina Ghasemi, familjepolitisk talesperson, Moderaterna
Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Gudrun Schyman, partiledare, F!
Catarina Danso, generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar
Frida Sandegård, förbundsordförande, RFSL
Kristina Ljungros, förbundsordförande, RFSU

6/7 Kl. 17:00 – 18:00 Vattenfail – Protest i Almedalen
Hamnplan
Vi är många som blev besvikna när regeringsbeslutet kom i helgen. Ett halvår efter Parisavtalet säljs Vattenfalls tyska brunkolgruvor säljs till tjeckiska EPH. Ett företag som vill utvidga gruvorna, inte avveckla och låta kolet ligga. Regeringen valde därmed bort sin chans till Sveriges största klimatåtgärd.

Vi samlas för att låta politikerna veta att #Vattenfail inte gick obemärkt förbi.
Talar gör:
Adam Hjort, miljöpolitisk talesperson för Fi.
Andrea Söderblom-Tay, ordf Jordens Vänner
Carl Schlyter, Miljöpartiet.
Annika Jakobsson, Greenpeace

7/7 kl. 12:30 – 14:00 Debatt-SM om framtidens pensioner 2016
S:T Hans Café & Orangeri, St:Hansplan 2, Visby
Hur kan vi få så rättvisa pensioner som möjligt? Fungerar dagens pensionssystem, eller behöver det förändras? Och bör pensionsåldern höjas – eller sänkas? Det är några av de frågor som åtta skickliga debattörer möts i dueller för att reda ut. Efter varje duell kommenterar en namnkunnig och erfaren jury debattinsatserna, innan publiken får rösta på vem de tycker ska gå vidare.
Debattörer:
Kristin Öster, ordförande för Saco Studentråd
Philip Botström, SSU
Gudrun Schyman, ordförande för Feministiskt initiativ
Özz Nüjen, komiker
Jonas Gyllenkrook, pensionsexpert, Pensionspedagogen
Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna
Aron Modig, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Rasmus Törnblom, ordförande för MUF

7/7 kl. 14:30 – 14:50  Ska vi separera kvinnor från män nu?
Expressens valstuga, Donners plats, H411
Separata tider på badhus och uppmaningar till kvinnor att inte gå ut på kvällen har varit några lösningar 2016. Hur skyddar vi bäst kvinnor från sexuellt ofredande och våld från män? Feministiskt initiativs partiledare, Gudrun Schyman, möter Liberala kvinnors ordförande.

7/7 kl. 15:30 – 17:15 Flyktingpolitiken – hur kunde det bli så här? Hur vänder vi det?
Hur hamnade vi med en flyktingpolitik som syftar till ett mottagande på EUs mininivå? En politik som så sent som för nio månader sedan bara förespråkades av SD. Och hur kommer vi ur det? Samtal med politiker som motsatt sig dagens politik.
Medverkar från F!:
Meriam Chatty, Migrationspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

7/7 Mångfaldsparaden 2016
Skeppsbron 2 (parkeringen vid Fenomenalen). Samling kl. 15.00, paraden avgår kl. 15.30!
För tredje året i följd genomförs en manifestation för medmänsklighet och demokrati! Under Almedalsveckan visar vi på Sveriges mångfald med en parad för kärlek, solidaritet och alla kroppars lika rätt att existera!
Feministiskt initiativ kommer delta med en sektion i paraden.

8/7 kl. 10:00 – 10:30 Rakt på sak med Feministiskt initiativs partiledare
Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4
Feministiskt initiativ gör ett nytt försöka att ta sig in i riksdagen. Intervju med partiledare Gudrun Schyman.

8/7 kl. 14:00 – 15:30 Gotland nu och i framtiden
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Regionens ekonomi och flyktingmottagandet har engagerat gotlänningarna under vintern och våren. Just nu finns också ett förslag om att Gotland ska ingå i region med Stockholm. Alla tre är omfattande och komplicerade ämnen som diskuteras och debatteras av företrädare för partierna i fullmäktige.
Medverkar från F!:
Elin Bååth, ledamot regionfullmäktige, Feministiskt Initiativ

9/7 kl. 12:00 – 16:00 Går det att befria Gotland från fossila bränslen och militära vapen?
I en tid av ökad militär verksamhet och allvarliga klimathot behövs exempel som kan ge mänskligheten hopp. Gotland och Åland har unika möjligheter att bli symboler för fred och hållbarhet. Om alternativ till kapprustning, fossila bränslen, massbilism och överkonsumtion.
Medverkar från F!:
Elin Bååth, ledamot regionfullmäktige, Feministiskt Initiativ, sitter i politikerpanelen

 

Feministiskt initiativ beklagar beslutet om hårdare asyllagstiftning

Det efter att riksdagen idag röstat igenom regeringens förslag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd och till familjeåterförening.

13495162_997837686937854_479145175612936605_n

Feministiskt initiativ är skarpt kritiska till att en uttalad feministisk regering driver igenom en lag som splittrar familjer och tar ifrån människor deras trygghet och framtidstro genom att införa tillfälliga uppehållstillstånd.

Att vara ett feministiskt parti förpliktigar. En feministisk migrationspolitik tvingar inte kvar kvinnor och barn i krigets Syrien. En feministisk migrationspolitik bryter inte mot asylrätten när den behövs som mest.

Feministiskt initiativ är det parti som står starkast upp för de mänskliga rättigheterna och slår vakt om alla människors rätt till frihet och säkerhet.

Partistyrelsen den 21 juni 2016

Feministiskt initiativ vill:

 • Avskaffa ID-kontrollerna
 • Avskaffa transportörsansvaret
 • Återinföra permanenta uppehållstillstånd
 • Stärka rätten till familjeåterförening