Region Skåne

1. Margarethe Muntzing, 56 år, arbetar som skolkurator, sitter i socialnämnden i Simrishamn, i styrelsen för F! Österlen och är även engagerad i ett bilateralt socialt kulturprojekt. Hon har en bred arbetslivserfarenhet och har, förutom socialt arbete, bland annat jobbat länge inom omsorg om utvecklingsstörda, som teaterregissör samt städare. Hon är intresserad av frågor som berör bostäder i storstäder, diskriminering, utbildning, sjukvård.
Facebook.

2. Lina Olsson, 36 år, Forskare inom medicin. Lina har varit aktiv i F! sedan starten 2005 och bland annat suttit i styrelsen i F! Malmö. Hon var med och författade F!s nationella vårdpolitik samt suttit i F!s skuggriksdagsgrupp. Linas politiska fokus är att höja löner och förbättra arbetsförhållandena för personal inom vård och omsorg i Region Skåne. Hon vill också öka spridningen av kunskap och forskning om jämställd hälsa samt ge utökad tillgång till vård och behandling av de kvinnliga folksjukdomarna endometrios och vestibulit.

3. Jessica Blom-Larsson, 47 år, Svedala, arbetar som kommunikatör och studievägledare vid Lunds Universitet. Jessica har flera personliga erfarenheter inom sjukvård, familjehem/jourfamilj och hemlöshetsproblematik. I slutet av sommaren 2013 började hon ansvara för F! Österlens hemsida och Facebooksida och tack vare det har hon blivit mer och mer insatt i partipolitiskt arbete i allmänhet och Feministiskt Initiativ i synnerhet. Idag är hon en av två kommunikationsansvariga i F! Skåne.
Facebook

4. Felicia Piltz, 18 år, Landskrona. Har varit aktiv i F! sedan våren 2013. Hon har varit med i stödfestgruppen och tagit hand om F! Malmös kommunikation. Tar också hand om F!’s måndagsmöten. Hon sitter med i Styrelsen i F! Skåne och är en av redaktörerna till den feministiska antologin Det händer nu. Hon vill driva frågor om psykisk hälsa, preventivmedel, gynekologer, ungdomsmottagningar och sexualkunskap.

5. Linn Alenius-Wallin, 34 år, Svalöv. Linn arbetar som projektledare i ett projekt för att utbilda och engagera unga i jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Startat upp F! i Landskrona och håller för närvarandet på att dra igång F! i Svalöv. Linn är särskilt intresserad av vården, samhällsplanering och infrastruktur.

6. Johanna Ivarsson, 40 år, Landskrona. Johanna arbetar som projektledare med demokrati och jämställdhetsarbete bland ungdomar. Hon har genom sina erfarenheter som skolkurator stort intresse för normkritik. Hon är en av dem som har varit drivande i att starta upp F! Landskrona och är sedan tidigare kyrkopolitiker inom den partipolitiska obundna gruppen POSK. Johanna har genom sitt arbete och sitt engagemang ett stort kontaktnät i Landskrona.

7. Göran Göransson, 78 år, pensionär, Simrishamn. Göran är intresserad av frågor som berör äldre och diskrimineringsfrågor. Göran är distriktsordförande för PRO Skåne (mandatet går ut i april), vilket gör att han har erfarenhet av att möta regionpolitiker och påverka regionpolitiken som en del av sitt uppdrag. Han är idag engagerad i kommunpolitiken i Simrishamn för F!. Innan han blev pensionär arbetade han inom restaurang och livsmedelsindustrin.

8. Irene Kunosson, 50 år,Landskrona. Ekonom på halvtid. Irene brinner för frågor om jämställdhet, kvinnofrid, integration, kultur och fritid. Hon är aktiv inom kyrkopolitiken i Partipolisikt obundna i Svenska kyrkan POSK och har bred erfarenhet och intresse av föreningsliv. Irene är feminist sen tidigt 80-tal, var med i Landskronas första Kvinnojour. 4-barns mamma, sportnörd, medlem i bokcirkel och sjunger i kör.

9. Emelie Bardon, 31 år, Malmö. Danslärare som driver Sveriges första feministiska dansskola. Emelie har varit aktiv i F! sedan våren 2013 och är aktiv i skuggriksdagsgruppen för utbildning. Hennes fokus i politik är utbildningsfrågor i allmänhet och de konstnärliga kunskapsområdenas plats i skolan i synnerhet, ett normkritiskt perspektiv inom all utbildning, flykting- och asylfrågor samt människors självklara rätt till lärande och att leva hälsosamt oavsett ekonomisk och social situation.

10. Björn Nilsved, 34 år, Malmö. Björn är styrelseordförande i F! Skåne och har sedan hen blev medlem 2006 bland annat suttit en mandatperiod som sekreterare i nationella valberedningen och arbetat med valsedelsdistributionen. Hen är den som hugger i där det behövs och önskar driva en bred feminism och de lokalpolitiska frågor som F! gemensamt enas om. I sitt eget företag utvecklar Björn Equaliteam, en webbtjänst som stödjer jämställd arbetsfördelning.

11. Sara Häll, 25 år, kommer från Österbybruk, 5 mil norr om Uppsala, och flyttade till Lund för att studera. Hon är ledamot i F! Lund och valkampanjsamordnare för F! Skåne. Efter socionomexamen funderar hon på att fortsätta läsa en master. Hennes hjärtefråga är mäns våld mot kvinnor och unga flickors dåliga hälsa.

12. Lina Högman, 32 år, Malmö, försäkringsutredare på Försäkringskassan. Lina är aktiv i styrelserna både för F! Malmö och för F! Skåne. Förskolan, arbete, välfärdsfrågor, migration och sjukvården och framför allt det politiska arbetet med att införa jämställdhet inom alla områden är Linas fokusområden i valrörelsen.

13. Sara Jeppson, 23 år, Malmö, ledsagare och personlig assistent. Sara tycker det är viktigt att vi arbetar för att fortbilda alla instanser i rättsväsendet i genusvetenskap och normkritik. Hon är engagerad i F! Malmö och är en av tre tjejer som driver Måndagsmötena.

14. Adam Hjort, 28 år, Malmö, pappaledig Industry manager (IT-branschen). Adam är utbildad Civilekonom med en bred arbets- och internationell livserfarenhet. Han driver för närvarande bloggen genuspappan.se, där han b.la. skriver om vikten av genusbegreppet och eftersträvar att förklara, eller nyansera det. Han har bakgrund och erfarenhet av miljöområdet och ser möjligheter att utveckla detta inom ramen för F!:s politik.

15. Cherry Batrapo, 37 år, är uppvuxen i Sthlm men har sedan 1998 varit bosatt i Lund. Utöver sjuksköterskeutbildning och specialistutbildning har hon även studerat språk, Asiens historia, pedagogik och miljövetenskap. Yrkesmässigt känner hon sig hemma inom ortopedi och kvalitetsutveckling med inriktning på patientsäkerhet. Hennes politiska intresseområden är framför allt vård, utbildning och miljö.

16. Robert Jensen, 22 år, Lund, studerar till psykolog. Det är Roberts övertygelse att folk längtar efter en förändring, och vi måste visa att det är vi som kan ge denna. F! har idéerna både för att skapa jämställdhet och jämlikhet, men även för att bedriva en ansvarstagande politik mot naturen för att minska utsläppen. Robert är relativt ny som medlem i F!, men han är inte ny inom feminismen. Viktiga frågor för Robert att driva i valrörelsen är basinkomst, kroppslig integritet och samtyckeslagstiftning samt införandet av ett intersektionellt perspektiv inom den allmänna välfärden.

17. Fredrik Ivarsson, 43 år, Landskrona, högstadielärare. Fredrik har varit aktiv sedan januari-14 och är redan igång med att starta upp F! Landskrona. Hans vision är att om jämställdhetsfrågor och likabehandlingsfrågor får genomsyra allt kommer vi att få se ett annat samhälle ta form. I valrörelsen vill Fredrik fokusera på utbildning och inkluderingsfrågor när det gäller alla människors lika värde och rättigheter – och satsa på att nå förstagångsväljarna.

18. Marit Gubb Stigson, 23 år, Lund, studerar samhällsplanering. Marit har ett länge varit engagerad i miljöfrågor. Förutom miljöfrågor så brinner Marit för att utrota löneskillnaderna och införa sextimmars arbetsdag.

19. Annika Ericsson, 68 år, Malmö. Pensionär med drygt 25 års erfarenhet av arbete inom sjukvården. Varit med sedan starten våren 2005 i F!. Nu är Annika aktiv i gruppen som ordnar F! bjuder in möten. Hon vill driva frågor som lika lön, arbetstidsförkortning samt mer resurser till sjukvård på alla nivåer. Inte minst till den psykiatriska vården samt trafikfrågor.

20. Saranna Lundén, 25 år, Lund, studerande inom humanekologi. Saranna vill påverka utvecklingen i en tydligt feministisk, miljövänlig och antirasistisk riktning. Alla människors och övriga varelsers lika värde ska värnas i varenda lag. Hon har varit aktiv medlem i F! sedan sommaren -13 och arrangerat olika aktiviteter, b.la. kör och studiecirkel.

21. Sanne Petersson, 25 år, studerar genusvetenskap i Lund. Ägnar sig åt musik i olika former och har bland annat varit med och startat en feministisk kör i Lund. Hon skriver mycket och, förutom att blogga och twittra, så har hon skrivit insändare till dagstidningar och skriver för närvarande en bok. En viktig fråga för henne är genuspedagogik i skolan.

22. Ulf Rosvall, 73 år, Malmö. Pensionär som är aktiv revisor i F! Österlen. Ulf är medlem i skuggriksdagsgruppen i F! och har ansvar för skatt- och finans frågor. Vill jobba med frågor som Skatt och finans i kommunen, men naturligtvis också med den sociala sektorn.

23. Ing-Britt Melin, 58 år, Malmö, fritidspedagog i kommunal regi. Har varit aktiv i F! sedan starten och varit medlem i F! Malmös styrelse. Ing-Britts fokus inom politiken är fördelningspolitiken och vikten av att ha ett normkritiskt perspektiv i all politik oavsett område, t.ex. barn och ungas rätt till kultur och meningsfull fritid, idrott och naturupplevelser oavsett ekonomisk och social situation, rätt till vård och omsorg oavsett ålder, ekonomi och kön. Hon kommer också vara aktiv i att arbeta för ett Malmö där bostadspolitiken inte innebär en ännu mer ökad segregation.

24. Linda Hiltman, 37 år, Malmö, Konsult/rådgivare i mänskliga rättigheter. Driver eget företag. Linda har varit med i F! sedan 2009 och varit aktiv i styrelsen sedan 2010. Lindas fokus inom politiken är baserat i mänskliga rättigheter med fokus på kommuners ansvar att alltid ge människor lika möjligheter. Barn och ungas rätt till individuell utveckling, antirasism, tillgänglighet, normer om arbete, mäns våld mot kvinnor, miljöfrågor, konsumtionskritik och rätten till hälsa med ett globalt ansvar samt organisering för att genomföra en feministisk politik över partigränser.

25. Melissa Tan, 18 år, Malmö. Studerar samhällsvetenskap på gymnasiet Drottning Blankas. Har varit aktiv i F! i ca. ett år nu. Stod på stora scenen i augusti i Malmö och pratade inför en stor publik. Brinner för en framtid som politiker och vill driva frågor som kultur, jämställdhet, integritet och ungdomsfrågor.

26. Kajsa Axelsson, 30 år, Malmö, Sitter med i F! Skånes styrelse. Kajsa vill jobba med frågor som mäns våld mot kvinnor och samhällets oförmåga att skydda de som är utsatta. Dessutom är hon intresserad av utbildningsfrågor, vården och att vi har en fungerande kollektivtrafik både ur miljösynpunkt, men också ur människosynpunkt. Avstånd ska inte vara i vägen för boende, arbete eller utbildning.

27. Isadora Lundén, 22 år, Lund, studerar praktisk filosofi. Isadora tycker det är viktigt med individuell föräldraförsäkring, ökad välfärd och en ordentlig satsning på miljöanpassning. Hon är van vid att ifrågasätta samhällsstrukturer, något som hon har använt sig av i elevråd och tidigare engagemang.

28. Adam Wassrin, 32 år, Malmö. Högstadielärare i samhällskunskap och religion samt musiker och arrangör. Adam har varit aktiv i F! sedan 2009 och engagerade sig i valarbetet 2010. Den senaste tiden har Adam arbetat med att få ihop F!-skivan samt utveckla F! Malmös skolpolitik. Hans politiska fokus handlar om att skapa en skola och ett samhälle som genomsyras av ett intersektionellt perspektiv och med ökat fokus på normkritisk pedagogik i utbildningsväsendet samt i alla politiska beslut. Adam vill verka för att lärarutbildningen på Malmö Högskola skall samarbeta med grundskolor i Malmö och vill också öka mångfalden inom F! lokalt och regionalt.

29. Jacques Öhlund, 73 år, Simrishamn, pensionär och kommunpolitiker i Simrishamn
Jacques har varit politiskt aktiv under större delen av sitt liv och som kommunpolitiker de senaste fyra åren. Bland de regionala frågorna vill han gärna lyfta fram hav, landsbygd, vatten och kommunikation/kollektivtrafik.

30. Pernilla West, 22 år, Lund, studerar till socionom. Pernilla tycker det är viktigt att arbeta för kvinnors rätt till frihet i offentliga rum och brinner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Pernilla har varit mycket engagerad i F! Lund bland annat genom att ordna en studiecirkel om feministisk argumentation och arrangerat en feministisk vecka i Lund.
Facebook.

31. Valdemar Zetterberg, 30 år, Malmö, läkarstuderande. Valdemar vill jobba med frågor om vård och välfärd, men också kommunpolitik och kultur har hans intresse. Har varit F! aktiv i 3 år.

32. Annika Åkerblom, 51 år, Lund, lektor på Malmö Högskola. Som lärare känner Annika att hon gör en politisk gärning varje dag. I kommunpolitiken brinner Annika för skolpolitiken men även jobbfrågan. Annika tycker att alla barn har rätt till en förskoleklass och politiken ska akta sig för detaljstyrning i skolan utan istället ge möjlighet till pedagogerna att göra sitt jobb.

33. Lo Hellgren, 26 år, Ystad. Lo vill driva på arbetet inom områden som antirasism, kroppslig integritet och sexualitet, HBTQ, migrationspolitik och flyktingmottagande, utbildning och sjukvård. Under valrörelsen ser hon unga människor som den huvudsakliga målgruppen.

34. Charlotte Strömberg Eliasson, 45 år, Malmö. Charlotte är bildkonstnär. Kultur utan tillväxttanke, en feministisk och jämställd sjukvård utan skamkänslor, utökad kommunikation över hela Skåne. Detta är frågor som Charlotte vill driva i valrörelsen och möta upp personer som upplever att samhället är utestängande, i stället för att vara inkluderande.

35. Martina Juhlin, 40 år, Simrishamn, psykolog. Martina tycker det är viktigt med transparens och tydlighet inom politiken. Hon är intresserad av att driva 6-timmars arbetsdag men även sexualitets- och HBTQ-frågor.

36.Ann-Sofie Mörne, 69 år, Landskrona, pensionerad bibliotekarie. Ann-Sofie har varit aktiv politiker i nio år i Folkpartiet och i många föreningar. F.n. engagerad i Sveriges Kvinnolobby, Fredrika Brehmer, Föreningen Selma i Landskrona m.fl. Ann-Sofie har gått över till Fi för att kvinnofrågan är allra viktigast för henne. Hon skulle vilja att rättsväsendet säkrar kvinnans jämställdhet. Hon ser också ett uppdämt behov av högre kvinnolöner och bättre utvecklingsmöjligheter inte minst inom den offentliga sektorn. Ann-Sofie vill arbeta över partigränserna och tycker att det är dags för ett stort steg framåt nu.

37. Tomas Carlén, 40 år, Malmö, Brandingenjör/Lärare. Tomas vill driva frågor som skola/barnomsorg och jämlikhet. Tomas har nyligen kommit med i F! och är nu ledamot i styrelsen också, som aktivitetsansvarig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: