Europa behöver feminism

Valplattform i Europa 2019.

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Vi upplever våldet i hela samhället, från de mest intima relationerna till de internationella. Från våldtäkt i hemmet och på slagfälten till trafficking och militär upprustning. Mäns våld mot kvinnor når katastrofala nivåer i Europa. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier. Vi ser också våld och diskriminering mot hbtqia-personer, bortgifta ungdomar och könsstympning. En feministisk politik innebär krafttag mot våldet. Feministiskt initiativ vill:

 • Att EU tydligt ska omfördela i sin budget så att det våldsförebyggande arbetet och bekämpning av våld mot utsatta grupper prioriteras
 • Att EU ska driva på medlemsstaterna att införa samtyckeslag enligt svensk modell
 • Att EU ska vara ledande i arbetet att införa ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster, kriminalisering av köparen enligt svensk modell, arbeta mot trafficking och erbjuda skydd till offren oavsett legal status
 • Att EU ska skrota Lissabonfördragets planer på en gemensam armé och militär upprustning
 • Att EU och EU:s medlemsstater ska skriva under FN-konventionen mot kärnvapen och att stoppa vapenexporten

FÖR EN RÄTTVIS VÄRLD

Det är ett grundläggande behov att leva ett liv i trygghet. Att söka skydd undan våld, krig, tortyr, svält, förföljelse och utsatthet är även en mänsklig rättighet. Aldrig tidigare har så många människor dött på flykt till Europa, och aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på att begränsa människors rätt att söka skydd. Kvinnor och flickor utvisas till länder där de riskerar bortgifte och könsstympning, det är följden av en urholkad asylrätt och allt högre murar. I dagens EU villkoras den fria rörligheten och kvinnors självbestämmande hotas av allt fler. Rätten till fri och säker abort begränsas. En feministisk politik slår vakt om asylrätten, om rätten till sin egen kropp och om jämställdheten. Feministiskt initiativ vill:

 • Att EU ska skapa säkra vägar till Europa, lägga ner Frontex, säkra kvinnors och barns rätt till asyl
 • Att EU ska anta ett direktiv mot diskriminering på grund av ålder, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck
 • Att EU ska säkra fri och laglig abort i alla EU:s medlemsstater
 • Att EU ska se till att alla medlemsstater erbjuder alla möjlighet till god och tillgänglig barnomsorg
 • Att EU ska säkra jämställda och jämlika löner för likvärdigt arbete i hela EU

FÖR EN LEVANDE PLANET

Klimatet är en rättvisefråga. Klimatförändringarna och miljöförstöringen drabbar redan nu stora delar av världens befolkning. Kvinnor bidrar överlag mindre till klimatförändringar än män men är ofta de som drabbas hårdast. Höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna. Vi ser hur ideal om ständig tillväxt och människans självpåtagna rätt att exploatera naturen har lett till stigande temperaturer som hotar allt liv på jorden. Vi behöver agera innan det är för sent – det kräver en radikal omställning till ett samhälle där människan lever utan att överskrida planetens resurser. Matsuveränitet och småskalighet ska gå före storskaliga jordbruksnormer. Naturens och urfolks rättigheter ska värnas framför utvinningsindustrin. Transporter ska ske via tåg och kollektivtrafik istället för flyg, bil eller lastbil. Principen ska alltid vara att de som förorenar mest ska betala mest. En feministisk klimatpolitik bygger på rättvisa, global solidaritet och respekt för allt liv på jorden. Feministiskt initiativ vill:

 • Att EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038
 • Att EU har ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela Europa samt stöd till nattåg
 • Att EU kraftigt ska påskynda omställningen till ett hållbart energisystem med fokus på förnyelsebar energi
 • Att EU:s jordbruksstöd ska riktas mot rejäl omställning, för ekologi, småskalighet och matsuveränitet där vegetabilier odlas för människor och inte för köttindustrin
 • Att EU ska kräva av medlemsstaterna att de har etiskt och hållbart lantbruk, fiske och djurhållning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: